Mi az a lovas pszichoterápia?

A lovas pszichoterápia (más néven ló asszisztált pszichoterápia) a lelki eredetű problémák, betegségek ló részvételével történő pszichoterápiás kezelését jelenti. 

A lovas pszichoterápia néhány tényezőben eltér a hagyományos „szobai” pszichoterápiától.

Bővebben

Kinek javallt e terápia?

lovas gyerekpszichoterápia a gyerekek alapvető természet-szeretetét, a lóval és terapeutával való kapcsolat gyógyító erejét használja fel. E pszichoterápiás eljárás segítségével a gyerekkori lelki problémák tünetei (ún. funkciózavarai) eredményesen kezelhetők, melyek a következők:

  • 3 éves kor alatt: evés, alvászavarai, beszédlemaradás;
  • óvodás kortól bővül a funkciózavar (hiszen ebben a korban képessé kell válni a szülőktől való távolmaradásra): agressziószabályozás, beszédzavar (dadogás, mutizmus), figyelemzavar (pszichés eredetű nyugtalanság), kiválasztással kapcsolatos problémák (széklet, éjszakai bepisilés);
  • iskoláskorban megjelennek a teljesítménnyel, intézményes teljesítményelvárással kapcsolatos problémák: hasfájás, fejfájás, teljesítményszorongás, beilleszkedési nehézség. 

A lovasterápia a mozgásterápiához hasonlóan stimuláló hatással van az idegrendszerre, ezáltal (s a terapeutával, lóval való kapcsolat által) van jótékony hatással, számos, az idegrendszer problémájára visszavezethető tünetre, mint pl. az agressziószabályozásra, a hiperaktivitásra, figyelemzavarra, motoros diszfáziára, autisztikus problémákra.   

felnőttek jobb beszédkészséggel rendelkeznek, mint a gyerekek, ennélfogva a felnőtt pszichoterápiák során több szó esik a páciens érzéseiről, érzelmeiről, életeseményeiről, a terapeuta több értelmezést ad, mint a gyerekterápiában. A legtöbb pszichés probléma azonban sokszor a belső állapotok kiolvasásának, megnevezésének (e kettőt hívja a pszichológia mentalizálásnak) vagy kifejezésének elégtelenségéből fakad. A lovas pszichoterápiában a ló érzékenysége és visszajelző képessége, valamint a helyszín adta mindennapi szituációk lehetőséget adnak arra, hogy a terapeuta a páciens belső világára rálásson, s segítsen e belső tartalmak mentalizálásában (napfényre hozásában). A lovakkal való foglalatosság, s a lovaglás egyaránt megkövetel egy egyértelmű és asszertív (sem túl domináns sem túl alárendelődő önkifejezés mások érzéseinek figyelembevételével) kommunikációt, melyet a lovas egy biztonságos, elfogadó közegben gyakorolhat és sajátíthat el. 

A lovas pszichoterápia azon mentális problémák kezelésére alkalmas, melyek még nem érik el a súlyos pszichiátriai szintet. Gyógyszeres kezelés mellett, kiegészítő terápiaként is jól működik. Alkalmas hangulatzavarok (depresszió, mániás-depresszió), szorongásos zavarok (szorongás, pánik, kényszeres zavarok), szomatoform zavarok, evési - és alvászavarok illetve enyhébb személyiségzavarok esetén.

Hogyan zajlik egy terápiás óra?

A kapcsolatfelvételt követően először a gyermek szüleivel szoktam beszélgetni egy 60-90 perces ún. első interjún, ahol is megbeszéljük, hogy mik a problémák, tünetek, azok a történések, melyek a gyermek állapotát befolyásolhatták, eddigi diagnózisok, stb. 

Ezt követően, a megbeszélt napon és időpontban, a második órán találkozom a gyermekkel.

Bővebben:

Kutatási eredmények a lovas pszichoterápia hatékonyságát illetően

Aki a lovasterápia gyógyító erejének tudományos eredményekkel való alátámasztását tűzi ki célul, igen nagy fába vágja a fejszéjét. Hiszen azon túl, hogy kis számú kutatási eredmény áll rendelkezésre a lovasterápia hatékonyságát illetően, az e témakörrel foglalkozó kísérletek és kutatások sokszor elégtelen empirikus erővel is bírnak (1).

Bővebben:

Miért a ló – avagy miben rejlik a ló gyógyító ereje?

A lovak prédaállatok, így az életben maradásukhoz szükséges, hogy a környezetre nagyfokú érzékenységgel reagáljanak (1). Ezen tulajdonságuk teszi lehetővé, hogy az ember cselekedeteire is különösen nagy válaszkészséget mutassanak (2). A lovak a valós belső állapotunkra válaszolnak, s nem törődnek azzal, hogy hogyan próbáljuk leplezni azt (1). 

Bővebben:

A lovasterápiáról általában

A ló jótékony hatását négy terápiás szakág használja fel, létrehozva ezáltal a lovasterápia négy ágát: