Gyerekek számára

lovas gyerekpszichoterápia a gyerekek alapvető természet-szeretetét, a lóval és terapeutával való kapcsolat gyógyító erejét használja fel. E pszichoterápiás eljárás segítségével a gyerekkori lelki problémák tünetei (ún. funkciózavarai) eredményesen kezelhetők, melyek a következők:

  • 3 éves kor alatt: evés-,  alvás zavarai, beszédlemaradás;
  • óvodás kortól bővül a funkciózavar (hiszen ebben a korban képessé kell válni a szülőktől való távolmaradásra): agressziószabályozás, beszédzavar (dadogás, mutizmus), figyelemzavar (pszichés eredetű nyugtalanság), kiválasztással kapcsolatos problémák (széklet, éjszakai bepisilés);
  • iskoláskorban megjelennek a teljesítménnyel, intézményes teljesítményelvárással kapcsolatos gondok: hasfájás, fejfájás, teljesítményszorongás, beilleszkedési nehézség. 

A lovasterápia a mozgásterápiához hasonlóan stimuláló hatással van az idegrendszerre - ez az a többlet, melyet a szobai terápián túl nyújtani tud -, ezáltal (s a terapeutával, lóval való kapcsolat által) van jótékony hatással, számos, az idegrendszer problémájára visszavezethető tünetre, mint pl. az agressziószabályozásra, a hiperaktivitásra, figyelemzavarra, motoros diszfáziára, autisztikus problémákra. Emellett a gyermekek alkalmazkodóképessége is javul, mely gazdagítja érzelmi életüket.  

 

Felnőttek számára

A felnőttek jobb beszédkészséggel rendelkeznek, mint a gyerekek, ennélfogva a felnőtt pszichoterápiák során több szó esik a páciens érzéseiről, érzelmeiről, életeseményeiről, a terapeuta több értelmezést ad, mint a gyerekterápiában. A legtöbb pszichés probléma azonban sokszor a belső állapotok kiolvasásának, megnevezésének (e kettőt hívja a pszichológia mentalizálásnak) vagy kifejezésének elégtelenségéből fakad. A lovas pszichoterápiában a ló érzékenysége és visszajelző képessége, valamint a helyszín adta mindennapi szituációk lehetőséget adnak arra, hogy a terapeuta a páciens belső világára rálásson, s segítsen e belső tartalmak mentalizálásában (napfényre hozásában). A lovakkal való foglalatosság, s a lovaglás egyaránt megkövetel egy egyértelmű és asszertív (sem túl domináns sem túl alárendelődő önkifejezés mások érzéseinek figyelembevételével) kommunikációt, melyet a lovas egy biztonságos, elfogadó közegben gyakorolhat és sajátíthat el. 

A lovas pszichoterápia azon mentális problémák kezelésére alkalmas, melyek még nem érik el a súlyos pszichiátriai szintet. Gyógyszeres kezelés mellett, kiegészítő terápiaként is jól működik. Alkalmas hangulatzavarok (depresszió, mániás-depresszió), szorongásos zavarok (szorongás, pánik, kényszeres zavarok), szomatoform zavarok, evési - és alvászavarok illetve enyhébb személyiségzavarok esetén.