Mi az a lovas pszichoterápia?

A lovas pszichoterápia (más néven ló asszisztált pszichoterápia) a lelki eredetű problémák, betegségek ló részvételével történő pszichoterápiás kezelését jelenti. 

A lovas pszichoterápia néhány tényezőben eltér a hagyományos „szobai” pszichoterápiától. Színhelye legtöbbször egy vidéki lovarda, mely általában a természet közelében helyezkedik el. A terapeuta nem egyedül, hanem egy terápiás lóval együtt van jelen a terápiában, s e háromszögben zajló történések határozzák meg a terápia menetét, dinamikáját, értelmezését. Ezen eltérések ellenére/mellett a hagyományos pszichoterápiás technikákat (pl. gyerekek esetében a szabad játékot) a terápia során alkalmazni lehet. Tehát a lovas pszichoterápia egy alternatív pszichoterápiás eljárásnak tekinthető, melynek eredményeképpen a lelki betegségek a gyógyulás útjára terelhetők.

A lovas pszichoterápia nem azonos egy játékos lovasoktatással. A lovasoktatás célja a lovas lovastudásának fejlesztése, javítása a pedagógia eszközeivel (pl.: ismétlés, feladatok adása, követelés, korrigálás, stb.). A pszichoterápia célja a „lovas” gyógyulása a pszichoterápia eszközeivel (pl. feltétel nélküli elfogadás, a páciens igényeinek figyelembevétele, empátia, a kapcsolat, s a benne megjelenő érzelmek előtérbe helyezése,  stb.).

A lovasterápia során természetesen szert tesz lovastudásra a páciens, megismeri a lovak viselkedését, a velük való biztonságos bánásmód mikéntjét, ez azonban a lóhasználatból fakad, s a terápia melléktermékének tekinthető. A terápiában tehát a hangsúly a lovason, s a kapcsolaton van, nem a lovastudáson. 

Tapasztalatom szerint azonban a terápia lezárulta után többen kedvet kapnak a lovaglás magasszintű elsajátításához.